Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων χάρτου και αναλωσίμων για ιατρική χρήση. Το σύνολο των προϊόντων διαθέτουν τα πλέον εξειδικευμένα πιστοποιητικά ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και καλύπτουν το σύνολο των αναγκαίων προδιαγραφών που θέτουν οι κατασκευαστικοί οίκοι.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει και προμηθεύει καταγραφικά χαρτιά επιστημονικών οργάνων για το σύνολο των ιατρικών μηχανημάτων που κυκλοφορούν στην Ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Ενδεικτικά διαθέτουμε τις παρακάτω κύριες κατηγορίες προϊόντων:

  • Χαρτί για συσκευές Ηλεκτροκαρδιογράφων (όλων των τύπων μηχανημάτων και κατασκευαστών όπως Burdick, Fukuda, Hewlett Packard, Mennen, Nihon Kohden, Schiller,  κλπ)

  • Χαρτί για συσκευές Ηλεκτροεγγεφαλογράφων (όλων των διαστάσεων)  

  • Χαρτί Υπερήχων (SONY, MITSUBISHI, κλπ)

  • Χαρτί για συσκευές Καρδιοτοκογράφων (π.χ. Corometics)

  • Χαρτί για αυτόματους αναλυτές όλων των τύπων

  • Ηλεκτρόδια μία χρήσης

  • Gel υπερήχων, φυσιοθεραπείας και λοιπών χρήσεων

  • Αυτοκόλλητες ετικέτες για ιατρική χρήση (αιμοδοσίας, εργαστηρίων, bar-code, έξυπνες ετικέτες RF Tags, ετικέτες αναγνώρισης ασθενών, κλπ)

  • Λοιπά αναλώσιμα ιατρικών μηχανημάτων (π.χ. καλώδια σύνδεσης, επιστόμια, μελανοταινίες,  μαγνητικά μέσα αντιγραφής, κλπ)

Ως κατασκευαστές των παραπάνω προϊόντων, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε και να σας προμηθεύσουμε πέρα από τυποποιημένα προϊόντα, και προϊόντα κατά παραγγελία (διαστάσεις, συσκευασία, λογότυπο, κλπ). Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-40574117-1